είχα δει ένα τέτοιο έντομο πέρυσι το είχα περάσει για σκαθάρι…

http://www.melissocosmos.com/2013/12/100.html